VATTENGYMNASTIK

  • Vattengymnastiken i Grankulla simhall fortsätter på hösten,

           på torsdagar klo 7:30 - 8:30. Kursen startar den 5.9.2019 och ordnas 16 gånger.

  • Vattengymnastiken i Folhälsans Seniorhus i Brunakärr fortsätter

            på tisdagar klo 12 - 13. Kursen startar den 13.8.2019 och ordnas 19 gånger.

        VÄLKOMMEN MED!!!

                               Anmälningar tas emot av Ann Laurén, ann.lauren@mendi.fi

                                eller 040 554 7558.