MOTION UNDER HÖSTEN

10.09.2017

Hej,
 
Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi erbjuder följande motionsverksamhet:
 
Hej,
 
Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi erbjuder följande motionsverksamhet:
- konditionssalsträning under ledning av Personal Trainern Oskar Dahllund på Kuntokeidas Sandels på Fältskärsgatan 4 B i Tölö i Helsingfors måndagar kl. 18 - 19 under perioden 18.9 - 11.12.2017. Deltagaravgiften är 130 € för höstterminens 13 gånger. Anmälningar och förfrågningar till sekreterare Carina Källström, tfn 040 833 61 72, e-post carina.kallstrom@gmail.com.
KONDITIONSSALSTRÄNINGEN INTE PÅBÖRJAD PGA FÖR LITA DELTAGARE
 
- vattengymnastik med fysioterapeut Sophie Romantschuk i Folkhälsans Seniorhus på Mannerheimvägen 97 i Helsingfors tisdagar kl. 12 - 13. Terminen har redan inletts och den pågår till den 12 december. Deltagaravgiften är 135 € för Mendi-medlemmar för denna termin. Anmälningar och förfrågningar till Maria Hammarberg på Folkhälsan, tfn 044 788 60 21, e-post maria.hammarberg@folkhalsan.fi.
 
- vattengymnastik ledd av fysioterapeut Eva Teijonsalo i Grankulla simhall på Stationsvägen 26 i Grankulla torsdagar kl. 7:30 - 8:15 under perioden 7.9 (OBS!) - 14.12.2017. För höstens 15 gånger betalar du 25 € + simhallsavgift (15 x 1,60 € = 24 €). Den som är Grankullabo och har fyllt 65 år kan ansöka om ett s.k. 65+ -kort och behöver då inte betala någon simhallsavgift. Anmälningar och förfrågningar till Ann Laurén, tfn 040 554 75 58, e-post ann.lauren@mendi.fi.
 
Alla motionsgrupper arrangeras i samarbete med SFV Studiecentralen.
 
Jag skickar ett skilt meddelande med betalningsuppgifterna till dem som anmält sig.
 
Kom med och motionera i glada vänners lag!