REKOMMENDATION FÖR VÅRD AV DIABETES

2018-05-10

Finska Läkarföreningen Duodecim har utkommit med vårdrekommendationer för diabetiker.

Nu finns det rekommendation för vård av:

  • graviditetsdiabetes,
  • diabetes av typ 2 samt
  • diabetiker med insulinberoende.

Läs mera om vårdrekommendationerna på Duodecims hemsida


2018-05-10REKOMMENDATION FÖR VÅRD AV DIABETES
2019-11-24Höstmöte/ 24.11.2019
2019-08-28Höstmöte 24.11.2019