REKOMMENDATION FÖR VÅRD AV DIABETES

2018-05-10

Finska Läkarföreningen Duodecim har utkommit med vårdrekommendationer för diabetiker.

Nu finns det rekommendation för vård av:

  • graviditetsdiabetes,
  • diabetes av typ 2 samt
  • diabetiker med insulinberoende.

Läs mera om vårdrekommendationerna på Duodecims hemsida


2018-05-10REKOMMENDATION FÖR VÅRD AV DIABETES
2020-09-22ONSDAGSGRUPPEN
2020-08-26VÅRMÖTE