KONDITIONSSALTRÄNINGEN

Konditionssalsträningen fortätter i höst.

Det är ännu lite öppet var och när, men det kommer mera info senare.