KONDITIONSSALSTRÄNING

Kom med och prova på konditionssalsträning fyra måndagar i april-maj 2017. Vi träffas den 24.4, 8.5, 15.5 och 22.5 kl. 18-19 på Kuntokeidas Sandels, Fältskärsgatan 4, Helsingfors.

Som tränare fungerar Mats Almqvist.

Pris 25 € för 5 ggr.

Vill du ha mera information kontakta Carina Källström telefon 040 833 6172.

Välkommen med!