BRA ATT VETA

  • REKOMMENDATION FÖR VÅRD AV DIABETES / Duodecim, läs mera här.


  • Har du en VÅRDPLAN? Enligt lagen borde du ha! Bara c. 15% av patienterna känner till sina rättigheter och kräver att det finns en vårtplan. Var en av dem!  Läs mera här 

  • Tungt med typ 1 diabetes? Hjälp kan du få via portalen

  • SVÅRT ATT BERÄTTA DINA PROBLEM HOS LÄKAREN? Typ 1 diabetiker? Hjälpmedel för kommunikationen hittar du här

  • Stödgrupper / diskussionsforum hittar du på Facebook:
  •     Tyypin 2 diabetes-vertaistukiryhmä
  •     Diabetes vertaistuki - Typ 1 diabetikers föräldrar