BLI MEDLEM

Enklast ansluter du dig genom Diabetesförbundets hemsidor, tryck här

Det går även utmärkt att kontakta Carina Nissi, gsm 040 833 6172 eller per epost carina.nissi@gmail.com.

Adressförändringar o.dyl. kan du anmäla direkt till diabetesförbundet eller till medlemsansvariga Ann Laurén, på adressen ann.lauren@mendi.fi.

Som medlem får du även tidningen MENDI, kan delta i våra diskussionsgrupper och få motivation i egenvården. Dessutom har du möjlighet att förmånligt delta i vår vattengymnastik eller konditionssalsträning.