STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2020

Ordförande ANDERS LAURÉN

               anderslauren05(at)gmail.com, 040  703 10 86

viceordförande ANETTE FLINK

               anette.flink(at)gmail.com, 040 824 0010

sekreterare CARINA NISSI

                paivicarinanissi(at)gmail.com, 040 833 6172

NICOLE FLINK  (ny)

                nici.flink(at)gmail.com, 0400 811 732 

 MARIKA HALLBÄCK

                marika.hallback(at)hotmail.com, 0400 220 106

PATRIK LIMNELL

                 pati(at)welho.com, 0400 505 202

BO LÖNNQVIST

                  bo.k.lonnqvist(at)kolumbus.fi, 045 112 4090

 


Kassör och medlemsansvarig ANN LAURÉN

                  ann.lauren(at)mendi.fi, 040 554 75 58

MENDIS BANKKONTO ÄR I AKTIA,  FI38 4055 4920 1441 59