STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2020

Ordförande ANDERS LAURÉN

               anderslauren05(at)gmail.com, 040  703 10 86

viceordförande ANETTE FLINK

               flink.anette(at)gmail.com, 040 824 0010

sekreterare ANNIKA LINDFORS

                 annika.lindfors(at) elisanet.fi, 050 520 2378

NICOLE FLINK

                nici.flink(at)gmail.com, 0400 811 732 

PATRIK LIMNELL

                 pati(at)welho.com, 0400 505 202

BO LÖNNQVIST

                  bosse.lonnqvist(at)gmail.com, 045 112 4090

CARINA NISSI

                   carina.nissi(at)gmail.com, 040 833 6172

STINA SILENIUS

                   sileniusstina(at)gmail.com, 050 541 2467

 


Kassör och medlemsansvarig ANN LAURÉN

                  ann.lauren57(at)gmail.com, 040 554 75 58

MENDIS BANKKONTO ÄR I ÅLANDSBANKEN,  FI76 6601 0010 6791 65