STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2019

Ordförande ANDERS LAURÉN

               anderslauren05(at)gmail.com, 040  703 10 86

viceordförande MARIKA HALLBÄCK

                marika.hallback(at)hotmail.com, 0400 220 106

sekreterare KIM ÖSTERBERG

                  kim.osterberg(at)gmail.com, 040 584 6829

ANETTE FLINK

                  anette.flink(at)gmail.com, 040 824 0010

PATRIK LIMNELL

                   pati(at)welho.com, 0400 505 202

BO LÖNNQVIST

                   bo.k.lonnqvist(at)kolumbus.fi, 045 112 4090

CARINA NISSI

                   paivicarinanissi(at)gmail.com, 040 833 61 72


Kassör och medlemsansvarig ANN LAURÉN

                  ann.lauren(at)mendi.fi, 040 554 75 58

MENDIS BANKKONTO ÄR I AKTIA,  FI38 4055 4920 1441 59