STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2018

Ordförande ANDERS LAURÉN

anders.lauren(at)sfr.fr, 040  703 10 86

sekreterare CARINA NISSI

paivicarinanissi(at)gmail.com, 040 833 61 72

viceordförande MARIKA HALLBÄCK

marika.hallback(at)hotmail.com, 0400 22 01 06

MARGARETA DANIELSSON

teta.danielsson(at)gmail.com, 040 549 2920

ANETTE FLINK

anette.flink(at)studioelite.fi, 040 824 0010

PATRIK LIMNELL

pati(at)welho.com, 0400 505 202

BO LÖNNQVIST

bo.k.lonnqvist(at)kolumbus.fi, 045 112 4090

Kassör ANN LAURÉN

ann.lauren(at)sfr.fr, 040 554 75 58

MENDIS BANKKONTO ÄR AKTIA BANK, Esbo Hagalund FI38 4055 4920 1441 59