STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2019

Ordförande ANDERS LAURÉN

               anders.lauren(at)sfr.fr, 040  703 10 86

sekreterare CARINA NISSI

                paivicarinanissi(at)gmail.com, 040 833 61 72

viceordförande MARIKA HALLBÄCK

                marika.hallback(at)hotmail.com, 0400 220 106

ANETTE FLINK

                 anette.flink(at)studioelite.fi, 040 824 0010

PATRIK LIMNELL

                 pati(at)welho.com, 0400 505 202

BO LÖNNQVIST

                 bo.k.lonnqvist(at)kolumbus.fi, 045 112 4090

KIM ÖSTERBERG

                  kim.osterberg@gmail.com, 040 584 6829


Kassör och medlemsansvarig ANN LAURÉN

                  ann.lauren(at)mendi.fi, 040 554 75 58

MENDIS BANKKONTO ÄR I AKTIA,  FI38 4055 4920 1441 59