MELLERSTA NYLANDS DIABETESFÖRENING MENDI rf

Är till för dej som är diabetiker, familjemedlem, anhörig eller i övrigt intresserad av en diabetesförening som verkar på svenska i huvudstadsregionen.
Mendi satsar på motion och att föra diabetiker samman med varandra: diskussionsgrupper, träffar och utfärder.
Tidningen MENDI utkommer med ett par nummer per år, med aktuellt om diabetes och hälsa.
Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf grundades i Helsingfors den 1.11.2003 och har idag ca 249 medlemmar.
Medlemsavgiften är 21 €.
  1. Samarbetar med Diabetesförbundet i Finland för att övervinna diabetes
  2. Arbetar för att motverka och minska diabetesreleterade skador
  3. Bevakar diabetikers intressen i samhället
  4. Är en förenande länk mellan personer med diabetes


HÄNDELSKALENDER

VÅRUTFÄRD ANNULLERAD PGA FÖR FÅ DELTAGARE (Onsdag  2022-05-18)
HKaffe oej, Nu alla med på Mendis vårutfärd till Serlachius museet i Mänttä onsadgen den 18.5.22. Vi startar kl. 9 från Kiasma. Vi kommer att ha en guidad..

Onsdagsgruppen(Onsdag  2022-06-01)

Svenska Träffen i Helsingfors(Lördag  2022-09-03 - Söndag 2022-09-04)

INTERNATIONELLA DIABETESDAGEN(Måndag  2022-11-14)