MELLERSTA NYLANDS DIABETESFÖRENING MENDI rf

Är till för dej som är diabetiker, familjemedlem, anhörig eller i övrigt intresserad av en diabetesförening som verkar på svenska i huvudstadsregionen.
Mendi satsar på motion och att föra diabetiker samman med varandra: diskussionsgrupper, träffar och utfärder.
Tidningen MENDI utkommer med ett par nummer per år, med aktuellt om diabetes och hälsa.
Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf grundades i Helsingfors den 1.11.2003 och har idag ca 280 medlemmar.
Medlemsavgiften är 21 €.
  1. Samarbetar med Diabetesförbundet i Finland för att övervinna diabetes
  2. Arbetar för att motverka och minska diabetesreleterade skador
  3. Bevakar diabetikers intressen i samhället
  4. Är en förenande länk mellan personer med diabetes


HÄNDELSKALENDER

VÅRMÖTE (Söndag  2020-03-15)
Mendis stadgeenliga vårmöte hålls söndagen den 15.3.2020, kl 14 på pääkapunkiseudun Diabetesyhdistyksen byrå på Malmgatan 24 Alla hjärtligt välkomna med

Onsdagsgruppen(Onsdag  2020-03-18)

Onsdagsgruppen(Onsdag  2020-04-15)

VÅRUTFÄRD(Onsdag  2020-05-13)