StartsidanVerksamheten just nuTidningen MENDI - aktuell information för huvudstadsregionens diabetikerKondoleansStyrelsens sammansättning och kontaktinformationAnslut dig som medlem redan i dag!Diabetesföreningens kontaktuppgifterStadgarDiabetesförbundet i Finland rfBeställ handböcker och annat - snabb leveransIntressanta nätadresser

 

Diabetesförbundet i Finland rf


 

 

 

 

 

Diabetesförbundet i Finland fungerar som en takorganisation för de olika diabetesföreningarna i landet. Av de 107 lokala diabetesföreningarna är 8 st svenskspråkiga. Diabetesförbundet i Finland grundades år 1955 i Tammerfors.

Syftet med Diabetesförbundet i Finland och föreningarna är

  • att arbeta för att övervinna diabetessjukdomen samt för att motverka och minska diabetesrelaterade skador
  • att bevaka diabetikers intressen i samhället
  • att vara en förenande länk mellan personer med diabetes och deras närstående.

De viktigaste målen är

  • en fungerande och högkvalitativ diabetesvård
  • modern och kvalificerad vård och behandling och diabetesundervisning för alla diabetiker
  • stöd i egenvården: publikationer, kamratstöd, kurser
  • relevanta sociala förutsättningar för egenvård i hela landet.

Konkreta mål finns inskrivna i programmet för prevention och bättre vård av diabetes 2000-2010 (Dehko). Dehko är ett handlingsprogram som har initierats och som samordnas av Diabetesförbundet. Programmet syftar till att förbättra behandlingsresultaten och att förebygga typ 2-diabetes (åldersdiabetes).
 

Till Diabetesförbundets svenska hemsidor kommer du genom att klicka här!


© 2011 Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf.
Sidan uppdaterad: 12.11.2011.