AKTUELLT

6.12.2016ONSDAGSGRUPPENLue lisää »6.12.2016JULLUNCHEN DEN 14.12.16. KL. 13.30Lue lisää »3.8.2016VATTENGYMNASTIK MED MENDI HÖSTEN 2016Lue lisää »

MELLERSTA NYLANDS DIABETESFÖRENING MENDI rf

Är till för dej som är diabetiker, familjemedlem, anhörig eller i övrigt intresserad av en diabetesförening som verkar på svenska i huvudstadsregionen.

Mendi satsar på motion och att föra diabetiker samman med varandra: diskussionsgrupper, träffar, utfärder och resor.

Tidningen MENDI utkommer med 4 nummer per år med aktuellt om diabetes och hälsa.

Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf grundades i Helsingfors den 1.11.2003 och har idag ca 310 medlemmar. Medlemsavgiften är 21 €.

  1. Samarbeta med Diabetesförbundet i Fnland för att övervinna diabetes
  2. Arbeta för att motverka och minska diabetsreleterade skador
  3. Bevaka diabetikers intressen i samhället
  4. Vara en förenande länk mellan personer med diabetes


HÄNDELSKALENDER

JULLUNCH (Keskiviikko  14.12.2016)

onsdagsgruppen(Keskiviikko  11.1.2017)

Onsdagsgruppen (Keskiviikko  15.2.2017)

Onsdagsgruppen(Keskiviikko  15.3.2017)